รวยและสวยได้ด้วยJeunesse
รวยและสวยได้ด้วยJeunesse

        Home   Today News   Web-Board    Sponsor   News   Miscellanous          

Menu Links
 บริษัท vShip4U อเมริกา
 Realtime World-Clock
 Hatinh Tour
 Mega Million Jackpot $326M
 Mega Million Jackpot $355M
 $1.5B Powerball Winner
 PowerBall $590M winner
 Thai lottery Result-Chk
 BellAir Shuttle
 ราคาประเมินที่ดิน, คอนโด
 Anniversary Maephim Group
 Thai Restaurant in Blaine, Washington
 Warehouse Asia
 Yahoo Greeting
 Thai-YellowPage USA
 Thai Tel-Search ToT
 US PersonSearch
 CountryCode Search
 USA Advance Search
 SnapFish Photo Album
 ShutterFly Photo Album
 PhotoBucket Album
 Job DB
 อีเมลล์ Yahoo Mail
 อีเมลล์ Hotmail
 Currency Exchange Rate
 WorldExchangeRate
 Paypal ส่งเงินทั่วโลก
 US Bank
 President Choice MC
 KEY-Bank
 Chase Canada
 Bank Of America
 Citi-Bank
 Bank of America
 OptionsMasterCard
 Capital One Bank
 BMO Bank
 TD Bank
 CIBC Bank
 Bangkok Bank LogIn
 Kasikorn Bank
 Amazon
 Thai LA.net
 US CIS
 American VISA
 Safety-Technology KU
 Thai Council of Prof-Engineer
 APEC Assessment
 APEC Engineers Manual
 ToastMaster Division-J
 Vancouver Business Network
 เวป Used Market
 Classified Page
 WorldMostClassified
 Unitel Lao
 I-Smart Engineering
 เวป Pantip มาร์เก็ต
 Canada -Kijiji
 Pattaya Classified
 Savan Park
 Vancouver Used
 คนไทยใน Sydney, Australia
 Classified Singapore
 S'pore Classified Website
 ศูนย์รวมComputor&Part
 Today in History TV
 Internet TV (1,000 Ch.)
 CNN-HeadLine
 Siam Media USA
 SIAM Town USA
 Thai in WA
 Rujirat News
 Thai-TV Nation Channel
 ฟัง "สนธิ" Click ที่นี่
 ManagerMultimedia
 Doo ThaiTV
 HotTV LeeNa Jang
 Watch ASTV now
 See San TV
 Thai TV Online
 Radio Online
 International Dictionary
 Fun with Science
 Astronomy Games
 Math Racing Games
 วิชาการดอทคอม
 Countries Study Index
 Job Canada
 Canada Gov-Job
 Job DB
 Job Monster
 Career Click
 Job in USA
 JobSet
 M & A Group
 US Lottery Visa 2006
 About 1CellNet "Voice"
 ชำระเงินPay Online
 USA Lotto Visa


Photos of Life

 

                                                                            Picture name : "Both of you is my heart"

                                                                                         for Ann  Tansenee / Bangkok

                                                                                                             Drawn by :

                                                                                             "ตั่งเอียงกก ซิงแซ"

                   (Vice President of Chinese-Medical Association of Thailand)

                                                                Or English name as

                                                             Dr. Chen Yen Kuo

                                                                                                             

                                                    

.                                                  =====================================================================

 

ร่างปฏิรูปกฎหมายอิมมิเกรชั่นจากทำเนียบขาว

ประธานาธิบดีโอบามาได้รับเลือกตั้งได้ดำรงตำแหน่งเป็นเทอมที่สองโดยได้รับคะแนนเสียงจำนวนมากจากคนต่างชาติที่โอนสัญชาติเป็นซิติเซนต์คนเหล่านี้มีญาติพี่น้อง & เพื่อนฝูงที่อยู่อย่างไม่ถูกต้องในอเมริกา ประธานาธิบดีได้สัญญาว่าจะผลักดันให้ออกกฎหมายเพื่อช่วยให้คนต่างชาติที่อยู่อย่างไม่ถูกต้องสามารถได้รับสถานภาพที่ถูกต้อง หลังจากที่เขาเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีได้เสนอร่างปฏิรูปกฎหมายอิมมิเกรชั่นเพื่อช่วยให้คนต่างชาติที่อยู่อย่างไม่ถูกต้องสามารถได้รับใบเขียวและอยู่ในอเมริกาได้อย่างถูกต้องภายในเวลา 8 ปี

ร่างเสนอดังกล่าวระบุให้เพิ่มเงินงบประมาณเพื่อปกป้องด่านชายแดนเพื่อมิให้คนต่างชาติลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย และเพิ่มระเบียบการให้นายจ้างตรวจสอบสถานภาพของลูกจ้างซึ่งเพิ่งเข้าทำงานภายในเวลา 4 ปีที่ผ่านมา คนต่างชาติที่อยู่อย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวนประมาณ 11 ล้าน สามารถยื่นขอรับบัตรรอคิวใบเขียวได้ (Lawful Prospective Immigrant)

ร่างเสนอปฏิรูปกฎหมายอิมมิเกรชั่นจากทำเนียบข่าว ระบุว่าคนที่จะขอรับประโยชน์จะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากร จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่าประเภทใหม่นี้ ถ้าได้รับการอนุมัติคนต่างชาติเหล่านี้จะได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศอมเริกาอย่างถูกต้องได้เป็นเวลา 4 ปี ในระหว่างนี้เขาสามารถทำงาน และเดินทางเข้าออกประเทศได้ หลังจากที่ครบ 4 ปีแล้ว เขาสามารถขอยื่นต่ออายุบัตรได้อีก 4 ปี

คนที่ทำความผิดกฎหมายอาญา อาจจะหมดสิทธิขอรับประโยชน์ร่างเสนอได้ระบุว่า คนที่ไม่มีสิทธิยื่นขอรับบัตรรอคิวใบเขียว ได้แก่คนที่ทำความผิดและถูกทำโทษจำคุกเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี หรือคนที่ทำคววามผิดอย่างน้อย 3 กระทง ซึ่งมีโทษจำคุกเป็นเวลา 90 วัน นอกจากนั้นยังรวมถึงคนที่ทำความผิดคดีร้ายแรงในต่างประเทศด้วย

คนที่ถูกอิมมิเกรชั่นจับและกำลังอยู่ในระหว่างถูกศาลดำเนินคดีเนรเทศ ก็มีสิทธิขอรับประโยชน์จากร่างเสนอฉบับนี้

คนที่ได้รับการอนุมัติจะได้รับบัตรรอคิวใบเขียว ที่จะแสดงว่าตนอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศอเมริกา และสามารถเดินทางได้

ภายในเวลา 8 ปี คนเหล่านี้สามารถยื่นขอรับใบเขียว โดยเหล่านี้จะต้องรู้ภาษาอังกฤษ, อ่านออกเขียนได้ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์และระบบโครงสร้างของรัฐบาล นอกจากนั้นคนเหล่านี้จะต้องจ่ายภาษีย้อนหลัง

ถ้าร่างเสนอฉบับนี้ผ่านสภาและนำออกบังคับใช้ คู่สมรสและลูก ซึ่งอาศัยอยู่ต่างประเทศก็สามารถขอรับสิทธินี้ได้ด้วยเช่นกัน

เมื่อเดือนที่ผ่านมา สมาชิกส่วนใหญ่ของสภาซีเนท ได้ประกาศว่าพวกเขาเห็นด้วยกับการปฏิรูปกฎหมายอิมมิเกรชั่น

แต่ซีเนเตอร์บางคนจากพรรครีพับบริแกน กล่าวว่าร่างเสนอจากทำเนียบขาวดังกล่าวนี้ ก็จะซ้ำรอยเดิมของร่างเสนอกฎหมายปฏิรูปในอดีตที่ไม่สามารถผ่านการอนุมัติจากสภาาคองเกรสอีก เนื่องจากร่างเสนอดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมด่านชายแดน และการเปิดทางพิเศษใให้แก่คนที่ทำผิดกฎหมายอิมมิเกรชั่นให้ได้สิทธิเหนือคนที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ จะเป็นสร้างปัญหาอิมมิเกรชั่นให้แย่หนักลงไปอีก เพราะร่างเสนอฉบับนี้จะให้สิทธิแก่คนที่อยู่อย่างผิดกฎหมาย แต่คนที่อยู่อย่างถูกต้อง เช่นคนที่อยู่ด้วยวีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน หรือวีซ่านักลงทุน จะไม่สามารถได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าว

คนที่อยู่อย่างไม่ถูกต้องก็คงต้องติดตามข่าวกันต่อไปว่ากฎหมายปฏิรูปอิมมิเกรชั่นจะผ่านสภาคองเกรสหรือไม่ และจะได้ออกบังคับใช้หรือไม่, เมื่อไหร่

สภาซีเนทอนุมัติกฎหมายคุ้มครองคนที่ถูกทำร้าย

กฎหมายคุ้มครองคนที่ถูกทำร้าย Violence Against Women Act หรือ VAWA นี้เป็นกฎหมายที่อนุญาติให้คนที่แต่งงานกับซิติเซนต์หรือคนที่ถือใบเขียว แล้วถูกคู่สมรสของตนกดขี่ข่มเหง ทำร้ายร่างกายหรือจิตใจ คนเหล่านี้สามารถยื่นขอรับใบเขียวได้ด้วยตนเอง

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สภาซีเนทได้ลงคะแนนเสียงอนุมัติกฎหมาย VAWA ด้วยคะแนนเสียง 78 ต่อ 22 ร่างกฎหมายฉบับนี้ให้ความคุ้มครองคนที่ถูกคู่สมรสของตนทำทารุณ ทำร้ายร่างกายหรือจิตใจร่างกฎหมายฉบับนี้ได้เพิ่มความคุ้มครองโดยครอบคลุมถึงคู่สมรสเพศเดียวกัน (เกย์/เลสเบียน) ซึ่งกฎหมาย VAWA จะให้ความคุ้มครองเท่าเทียมกับคู่สมรสอื่นๆ

กฎหมาย VAWA ได้หมออายุไปเมื่อปี 2011 หน่วยงานหลายฝ่ายได้พยายามผลักดันให้ต่ออายุกฎหมาย VAWA แต่ในปีที่ผ่านมาสภาซีเนท และ House of Representatives ไม่สามารถตกลงกันในรายละเอียดของกฎหมาย VAWA ฉบับใหม่

กลุ่มผู้สนับสนุนกฎหมาย VAWA กล่าวว่ากฎฆมายฉบับนี้ช่วยลดจำนวนคนที่ถูกทำร้ายจากคู่สมรสของตน ระหว่างปี 1993 ถึง 2010 คนที่ถูกทำร้ายลดลงเป็นจำนวนถึง 67% และส่งผลให้เพิ่มจำนวนการแจ้งความการถูกทำร้าย และเพิ่มจำนวนการจับกุมคนร้ายมากขึ้น

กฎหมาย VAWA นี้ได้รับการต่ออายุอีกเป็นเวลา 5 ปี และได้รับเงินงบประมาณจากรัฐบาลกลางจำนวน 659 ล้านเหรียญ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านคำแนะนำทางกฎหมาย, ที่พัก และความช่วยเหลือด้วนทางโทรศัพท์ (Domestic Violence Hotlines) ให้พัฒนาศูนย์ข้อมูลของคนร้าย และให้เร่งการตรวจสอบหลักฐาน DNA ของคนร้าย DNA เป็นหลักฐานที่สามารถชี้ตัวคนร้ายได้ ในปัจจุบันมีหลักฐานที่รอการตรวจสอบ DNA อยู่เป็นจำนวนประมาณ 400,000 ราย

 

วีซ่ายู (U visa)

วีซ่ายู (U visa)

วีซ่ายู เป็นวีซ่าที่ได้ถูกกำหนดขึ้นในปี 2000 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สถานภาพที่ถูกต้องแก่คนต่างชาติที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมและให้ความร่วมมือกับทางราชการเพื่อสอบสวน, สืบจับ และเอาผิดคนร้ายที่กระทำคดีอาญาร้ายแรง

วีซ่ายูนี้ครอบคลุมถึงคนที่เป็นเหยื่อของการถูกทำร้ายจากคนในครอบครัวของตนเองด้วย (Domestic Violence)

คุณสมบัติของผู้ที่จะขอวีซ่ายู มีดังนี้

1. คุณจะต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ว่าคุณจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการในการให้ความร่วมมือเพื่อสอบสวนและเอาผิดคนร้าย ซึ่งกระทำผิดในคดีร้ายแรง เช่น ข่มขืน, ทรมาน, การค้าทาส, การมีเพศสัมพันธ์กับคนในครอบครัว, การทำร้ายทุบตีบุตร/ภรรยา การกระทำชำเรา, การจับตัวคนเรียกค่าไถ่, การลักพาเด็ก, การกักขังคน, การขู่กรรโชกหรือแบล็กเมล์, การฆ่าคนตาย การทำร้ายร่างกายผู้อื่น

2. คุณได้รรับบาดเจ็บหรือได้รับความกระทงกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้น

3. คุณมีข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้น

4. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการกระทำของคนร้ายที่กระทำความผิดตามกฎหมายของประเทศอเมริกา

เหยื่อของอาชญากรรม (Victim of crime)

คนที่ถูกทำร้ายหรือได้รับผลกระทบจากคดีอาชญากรรมอาจจะเป็นคนที่เป็นเหยื่อทางตรง (Direct Victime) หรืออาจจะเป็นคนที่เป็นเหยื่อทางอ้อม ( Indirect Victim)

เหยื่อโดยตรง คือคนที่ถูกคนร้ายกระทำผิดต่อร่างกายหรือจิตใจของเขาโดยตรง เช่นคนที่ถูกทำร้ายร่างกาย หรือถูกกักขัง ถูกข่มขืน

เหยื่อทางอ้อม คือญาติพี่น้องของเหยื่อโดยตรง ซึ่งเป็นผู้ที่จะช่วยทางราชการเพื่อเอาผิดคนรร้าย เพราะในบางครั้งเหยื่อโดยตรงนี้ไม่สามารถให้การกับตำรวจเพราะได้เสียชีวิตไปแล้ว หรือสมองเสื่อม จนหมดประสิทธิภาพ หรือไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้น ญาติพี่น้องของเหยื่อโดยตรงซึ่งรู้เห็นเหตุการณ์สามารถช่วยทางราชการเพื่อสอบสวนและเอาผิดคนร้ายได้ เหยื่อทางอ้อมได้แก่
               
1. คู่สมรสของเหยื่อโดยตรง

2. ลูกที่อายุต่ำกว่า 21 ปี ของเหยื่อโดยตรง

3. ถ้าเหยื่อโดยตรงอายุต่ำกว่า 21 ปี พ่อแม่ของเขาอาจจะมีคุณสมบัติเป็นเหยื่อทางอ้อมได้

ในการพิจารณาว่าผู้ใดมีคุณสมบัติที่จะได้รับวีซ่ายูจากการเป็นเหยื่อทางอ้อม USCIS จะพิจารณาดูอายุของเหยื่อโดยตรง ณ เวลาที่เขาถูกทำร้าย

ญาติพี่น้องของคนที่มีวีซ่ายู

ถ้าคุณได้รับวีซ่ายูในฐานะเป็นคนหลัก (principal) คนในครอบครัวของคุณสามารถพ่วง (derivatives) เพื่อรับวีซ่ายูได้ด้วย

ถ้าคุณอายุเกิน 21 ปี ญาติของคุณที่สามารถพ่วงขอรับวีซ่ายูด้วยได้แก่คู่สมรสของคุณ หรือลูกที่ไม่ได้แต่งงานที่อายุต่ำกว่า 21 ปี

ถ้าคุณอายุต่ำกว่า 21 ปี ญาติของคุณที่สามารถพ่วงขอรับวีซ่ายูด้วยได้แก่คู่สมรสของคุณ ลูกที่ไม่แต่งงานที่อายุต่ำกว่า 21 ปี พ่อแม่ของคุณ และพี่น้องของคุณที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
               
การพิจารณาอายุดังกล่าวให้พิจารณาอายุ ณ วันที่ที่ยื่นคำร้องขอวีซ่ายู

อายุของวีซ่ายู

ถ้าคำร้องขอวีซ่ายูได้รับการอนุมัติ คุณจะสามารถได้รับสถานภาพที่ถูกต้องให้อยู่ในอเมริกาได้เป็นเวลาครั้งละ 4 ปี และหลังจากที่คุณได้วีซ่ายูเป็นเวลา 3 ปี คุณก็มีสิทธิยื่นขอรับใบเขียวได้

การขอรรับใบเขียว

ผู้ที่ถือวีซ่ายู สามารถยื่นขอรับใบเขียวได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. คุณได้อาศัยอยู่ใในอเมริกาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี นับตั้งแต่วันที่คุณได้รับวีซ่ายู

กฎหมายระบุว่าคุณมิได้อยู่ในอเมริกาอย่างต่อเนื่องถ้าคุณเดินทางออกจากประเทศอเมริกาไปเป็นเวลาเกินกว่า 90 วัน หรือนับวันที่รวมกันที่อยู่นอกประเทสเกินกว่า 180 วัน

2. คุณมิได้กระทำผิดกฎหมายในคดีอาญาซึ่งทำให้คุณหมดสิทธิในการขอรับใบเขียว

3. หลังจากที่คุณได้รับวีซ่ายูแล้ว คุณมิได้ปฏิเสธมิให้ความร่วมมือช่วยเหลือทางราชการในการเอาผิดคนร้าย

การเดินทางออกนอกประเทศอเมริกา

คนที่ได้รับวีซ่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศอเมริกาได้แต่เมื่อคุรจะกลับเข้ามาในอเมริกา คุณจะต้องเข้าไปยื่นขอวีซ่ายูที่สถานทูตอเมริกัน ดังนั้นให้พึงสังวรณืว่าถ้าสถานทูตอเมริกันไม่ยอมออกวีซ่าให้แก่คุณ คุณก็จะไม่สามารถกลับเข้ามาในอเมริกาอีก

คนที่เคยอยู่เกินกำหนดเมื่อเดินทางออกจากประเทศอเมริกากฎหมายลงโทษ 3 ปี/10 ปี อาจจะทำให้คุณไม่สามารถกลับเข้ามาได้อีก ยกเว้นเฉพาะกรณีที่คุณได้ขออภัยโทษ (waiver) ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง

นอกจากนั้น กฎหมายระบุว่าคนที่กำลังยื่นปรับสถานภาพเพื่อขอรับใบเขียว ถ้าเดินทางออกนอกประเทศอเมริกา จะถือว่าคำร้องขอปรับสถานภาพเป็นใบเขียวนั้นถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณควรจะต้องยื่นขอใบเดินทาง (advance parole) ไว้ก่อนที่จะเดินทางออกจากอเมริกา

 

 

 

 

ลูอี ลูฮาน โรสเวลท์ ดอร์น ----------------------------------------------คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่----------------------------------------มาตรฐาน นักการเมืองอเมริกันเมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2010 ศาลชั้นต้นรัฐแคลิฟอร์เนีย(แอล.เอ.)พิพากาษให้นายลูอี ลูฮาน (Louie Lujan) วัย 33 ปี อดีตนายกเทศมนตรีเมืองลา ปวนเต้ รัฐแคลิฟอร์เนียมีความผิดในข้อหา ขัดขวางขบวนการดำเนินคดี(felony count of perjury) ด้วยการภาคทัณฑ์ 3 ปีและปรับ 1,000 ดอลลาร์ สาเหตุมาจากเขาโกหกใน บัญชีการเงินเรื่องรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง หรือพูดง่ายๆแจ้งบัญชีเท็จ ที่ สำคัญเขาถูกห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อที่จะทำงานการเมืองได้อีกต่อไป(Barred from ever holding elected office again) ซึ่งนายแม็กซ์ ฮันท์สแมน รองอัยการสหรัฐกล่าวว่า”คนโกหก จะต้องไม่ได้รับการไว้วางใจมาทำงานให้กับสาธารณะ” ก่อนหน้านี้เขายื่นใบลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ คดีต่างๆที่จะดำเนินการต่อเป็นระงับ เพราะมีการตกลงกันนอกศาล(A plea bargain)กับอัยการ เรื่อง ราวของนักการเมืองอเมริกันที่จนมุมและต้องถูกห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิต ก่อนหน้านี้ยังมีอีกมากมาย ตัวอย่างเช่นนายโรสเวลท์ ดอร์น(Roosevelt Dorn) วัย 74 ปี อดีตนายกเทศมนตรีเมืองอิงเกิ้ลวู้ด แคลิฟอร์เนียยอมรับสารภาพผิดเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2010 ในคดีลหุโทษที่เรียกว่า มีผลประโยชน์ทับซ้อน(conflict-of-interest) นายดอร์นเคยเป็นผู้พิพากษาศาลเยาวชนมาก่อนรวม 18 ปี ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมื่อ 13 ปีที่แล้วหรือตั้งแต่ปี 1997 ในที่สุดเขาก็ยอมรับสารภาพ(plead guilty) เขารู้ว่าการต่อสู้คดีนั้นไม่สนุกนัก เพราะหากถูกตัดสินว่ามีความผิดเขาจะถูกส่งเข้าจำคุกก่อน จากนั้นก็รอเพื่อให้ศาลอุทธรณ์ชี้ว่าจะให้ยื่นอุทธรณ์หรือไม่ “ผมยินดีจ่ายค่าปรับ 1 พันดอลลาร์แล้วก็รีไทร์ดีกว่า” หากเขาสู้คดีโทษสูงสุดจำคุก 4 ปี 8 เดือน คดี นี้เกิดขึ้นหลังจากสำนักงานอัยการลงมือสอบสวนเรื่องการกู้เงิน 500,000 ดอลลาร์ที่นายกเทศมนตรีกู้เมื่อปี 2004 เงินก้อนนี้เป็นเงินจากโครงการ ที่เรียกว่า Inglewood's Residential Incentive Policy เพื่อ นำมาให้ฝ่ายบริหารของซิตี้สามารถซื้อบ้านพักอาศัยได้ ต่อ มานายดอร์นขอกู้เงินนี้ในระยะ 30 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.39 % จากการสอบสวนปรากฎว่าเขานำเงิน ครึ่งหนึ่งไป paid off บ้านเขาเอง จาก นั้นครึ่งหนึ่งนำไปฝากไว้ในธนาคาร ถือว่าเกิดผล ประโยชน์”ทับซ้อน”และผิดกฎหมาย นี่ หากเขากู้เฉพาะที่จะนำไป paid off บ้าน โดยไม่ให้เหลือนำไปฝากธนาคารเพื่อรับดอกเบี้ยที่อาจได้มากกว่า 2.39 % เขาก็คงไม่ต้องข้อหา คดีนี้ศาลยังห้ามไม่ให้เขาลงรับเลือกตั้ง,รับตำแหน่งบริหารหรือให้มีการเว้น วรรคทางการเมืองตลอดไป (Barred from ever holding elected office again)เมือง ไทยให้เว้นวรรคเพียง 5 ปียังโวยวายกันอีก น่าจะมาเรียนรู้บทลงโทษนักการเมืองในระบบประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาบ้าง.....อ่าน ต่อ

กฎหมายอิมมิเกรชั่นที่ต้องตาม

สรุปร่างกฎหมายปฏิรูปอิมมิเกรชั่นที่เสนอเข้าสภาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2009

โดย สยามมีเดีย นิวส์ 1 มกราคม 2553

        

                เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2009 คองเกรสแมนของพรรคเดโมแครตได้เสนอร่างกฎหมายเรียกว่า The Comprehensive Immigration Reform for America's Security and Prosperity Act of 2009 (CIR ASAP) สรุปสาระสำคัญดังนี้

หมวดที่ 1 การปกป้องพรมแดน การกักขัง และการบังคับกฎหมาย
                การปกป้องพรมแดน โดยมุ่งการปกป้องคุ้มกันชายแดนดังต่อไปนี้
- ให้จัดตั้งหน่วยงานซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลกลาง รัฐและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อประสานงานในการปกป้อง ชายแดน ของเมืองที่อยู่ติดกับพรมแดนของประเทศเม็กซิโก
-ให้ส่งเสริมการฝึกซ้อม&ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่
-ปรับปรุงอาคาร, อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
-เพิ่มบุคคลากรที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง เพิ่มมาตราการป้องกันการลักลอบพาคนเข้าประเทศ

                การปรับปรุงห้องกักขัง
-ให้ปรับปรุงสภาห้องกักขัง ให้ผู้ถูกกักขังสามารถได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย สามารถใช้โทรศัพท์ได้
-ระบุให้เจ้าหน้าที่ต้องรายงานภายใน 48 ชั่วโมง ถ้าผู้ถูกกุมขังเสียชีวิต ในแต่ละปี จะต้องทำรายงานให้สภาคองเกรสทราบ ถึงเหตุการณ์และสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้ถูกคุมขัง
-ให้ผู้ถูกจับกุมสามารถได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก, ล่ามและทนายความได้

หมวดที่ 2 การตรวจสอบการว่าจ้างแรงงาน
กำหนดให้นายจ้างทำการตรวจสอบว่าคนงานที่จะรับเข้าทำงานนั้นมีสิทธิในการทำงานจริง ให้เพิ่มค่าปรับสำหรับนายจ้าง ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และเพิ่มโทษทางอาญาสำหรับนายจ้างที่ว่าจ้างคนงานทั้งๆ ที่รุ้ว่าผู้นั้นผิดกฎหมาย

หมวดที่ 3 การปฏิรูปวีซ่า
                ลดเวลาการรอคอย ร่างกฎหมายฉบับนี้จะช่วยลดเวลาการรอคอยโควต้าใบเขียวจากการทำงานและจากญาติพี่น้อง โดยการเพิ่มจำนวนโควต้า ใบเขียวให้มากขึ้น ให้นำโควต้าของวีซ่าที่ไม่ได้ใช้ในปี 1992-2008 เอามาเพิ่มโควต้าของปีหน้า และให้การยกเว้นไม่จำกัด โควต้าสำหรับวีซ่าทำงานของคนต่างชาติ ที่จบการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, วิศวกร, คณิตศาสตร์ และนางพยาบาล

                ส่งเสริมการรวมครอบครัว
มีเป้าหมายให้ครอบครัวได้อยู่ด้วยกัน โดยไม่ต้องแตกแยก
-ให้จัดประเภทของคู่สมรส และบุตรของใบเขียวให้เป็น Immediate Relatives เช่นเดียวกับครอบครัวของซิติเซนต์ ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถได้รับใบเขียวโดยไม่ต้องรอโควต้า
-ให้คนต่างชาติสามารถรับใบเขียวได้ถึงแม้ผู้ยื่นจะเสียชีวิตลงก่อนก็ตาม
-โดยปกติคนที่วีซ่าขาด หรืออยู่เกินกำหนดจะไม่สามารถรับใบเขียวยกเว้นเฉพาะ Immediate Relatives ร่างกฎหมายนี้ระบุให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการตัดสินใจที่จะอนุมัติใบเขียวให้สำหรับคนที่วีซ่าขาด หรืออยู่เกินกำหนด ถ้าคนเหล่านี้มีลูกที่เป็นซิติเซนต์
-ให้อำนาจแก่ผู้พิพากษาศาลอิมมิเกรชั่น ที่จะระงับการเนรเทศพ่อแม่ของเด็กที่เป็นซิติเซนต์ ถ้าการเนรเทศพ่อแม่ของเด็กที่เป็นซิติเซนต์ ถ้าการเนรเทศจะไม่เป็นผลดีต่อเด็ก

หมวดที่ 4 ให้คนที่อยู่อย่างผิดกฎหมายสามารถขอสถานภาพที่ถูกต้องได้
                ให้สถานภาพที่ถูกต้อง Legalization
-ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับวีซ่าชั่วคราว (conditional nonimmigrant visa) ซึ่งมีอายุ 6 ปี วีซ่านี้จะอนุญาตให้คนต่างชาติสามารถทำงานและเดินทางได้
-ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. อยู่ในอเมริกาอย่างผิดกฎหมายก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2009
2. ทำประโยชน์ให้สังคมจากการทำงาน, การศึกษา, รับราชการทหาร อาสาสมัครช่วยสังคม
3. จ่ายค่าปรรับ $500
4. ไม่ได้ทำผิดคดีอาญาหนัก (felony) หรือคดีอาญาเบา 3 กระทง หรือมากกว่า
-หลังจาก 6 ปี ผู้ที่ได้วีซ่าชั่วคราวพร้อมทั้งคู่สมรสและบุตรสามารถขอรับใบเขียว และสามารถขอโอนสัญชาติในที่สุดได้
Dream Act เด็กที่เข้ามาอยู่ในอเมริกาก่อนอายุ 16 ปี สามารถขอสถานภาพที่ถูกต้องได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าปรับ และสามารถได้ใบเขียวถ้าจบไฮสคูลและเรียนต่อวิทยาลัย 2 ปี หรือรับราชการทหารคนที่ได้ใบเขียวจาก Dream Act สามารถขอโอนสัญชาติเป็นอเมริกันหลังจากที่ได้ใบเขียวเป็นเวลา 3 ปี
คนงานเกษตร Farmworkers กฎหมายจะระบุให้คนงานเกษตรที่อยู่ผิดกฎหมายสามารถขอรับสถานภาพที่ถูกต้องได้

หมวดที่ 5 เพิ่มความเข้มงวดในการว่าจ้างคนงาน
ร่างกฎหมายนี้มีมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ, ฝึกอบรมคนงานจัดตั้งระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อให้นายจ้างตรวจสอบคนงานว่ามีสิทธิทำงานหรือไม่ บังคับให้นายจ้างว่าจ้างคนงานอเมริกันก่อน ถ้าไม่สามารถหาคนงานอเมริกันเข้าทำงานได้จริงแล้ว จึงจะสามารถยื่นขอวีซ่าทำงานให้แก่คนต่างชาติ
คาดว่าในปี 2010 นี้ร่างกฎหมายฉบับนี้จะได้ถูกนำเข้าสภาเพื่อพิจารณาและลงคะแนนเสียง ถ้า ได้รับการอนุมัติจึงจะสามารถนำออกบังคับใช้ได้ ร่างกฎหมายฉบับนี้ ให้ความหวังอีกครั้งหนึ่ง สำหรับคนที่อยู่ในอเมริกาอย่างผิดกฎหมาย

กลับด้านบน

 

ภรรยามีลูกเกิดในอเมริกากับสามีเก่าเป็นซิติเซ่นปัจจุบันอายุเกิน 21 ปีอยู่เมืองไทย ภรรยาแต่งงานใหม่มีลูกกับสามีใหม่อายุ 14, 16 ปี ลูกซิติเซ่นจะทำใบเขียวให้แม่ น้อง และพ่อเลี้ยงได้ไหม เด็กทั้งสองมีวีซ่าท่องเที่ยวเด็กจะไปรอเรื่องในอเมริกาได้ไหม และวิธีไหนที่จะไม่พรากจากกันนานและจะได้มาเร็วที่สุด ปัจจุบันมีป้าอยู่อเมริกาสามารถช่วยเซ็นซัพพอร์ทให้ได้

ตอบ เป็นหัวข้อ

ลูกซิติเซ่นแอ็พพลายใบเขียวให้แม่

ลูกซิติเซ่นอายุเกิน 21 ปีแอ็พพลายใบเขียวให้แม่ได้ ประเด็นคือ เรื่องเซ็นซัพพอร์ท คือลูกต้องมีรายได้และลูกต้องมีภูมิลำเนาอยู่อเมริกา เรียก “Establish domicile” ฉะนั้นลูกต้องมีที่อยู่ในอเมริกาหรือมีเจตนาย้ายมาอยู่อเมริกา ซึ่งเราอาจใช้ที่อยู่ป้าได้ ลูกต้องมีงานทำหรือมีคนจะรับทำงานอะไรทำนองนั้น และมีคนช่วยเซ็นซัพพอร์ท ซึ่งคุณมีอยู่แล้วคือ ป้า สรุปว่าทำได้ ลูกซิติเซ่นแอ็พพลายใบเขียวให้พ่อแม่ได้เร็ว เพราะจัดอยู่ในกรุ๊บ “อิมมีเดียท เรเลทีฟ” ไม่อยู่ภายใต้โควต้า ระยะเวลาทำประมาณ 7-8 เดือน

ซิติเซ่นแอ็พพลายใบเขียวให้พี่น้อง คนละพ่อ

ซิติเซ่นอายุเกิน 21 สามารถแอ็พพลายใบเขียวให้พี่น้องได้ถึงแม้จะเป็นคนละพ่อ หรือคนละแม่ กรณีนี้ถ้าลูกซิติเซ่นแอ็พพลายใบเขียวให้น้องสองคนทันทีตอนนี้ เท่ากับแอ็พพลายสองเคส ให้น้องอายุ 14 หนึ่งเคส และ 16 หนึ่งเคส ใช้เวลานานเพราะอยู่ภายใต้โควต้ากรุ๊บเพร็ฟเฟอเร็นซ์ 4 ประมาณ 10 ปี

แม่ใบเขียวแอ็พพลายให้สามีและลูก

วิธีที่เร็วที่สุดคือ ทันทีที่แม่ได้ใบเขียว แม่ยื่นเรื่องขอใบเขียวให้สามี(ตัวคุณ) ซึ่งอยู่ภายใต้โควต้าในกรุ๊บเพร็ฟเฟอเร็นซ์ 2A   เวลาขอใบเขียวภายใต้กรุ๊บเพร็ฟเฟอเร็นซ์ คุณสามารถพ่วงบุตรที่อายุต่ำกว่า 21 ปีที่ยังไม่แต่งงานได้ ฉะนั้นถ้าภรรยาใบเขียวแอ็พพลายใบเขียวให้คุณในฐานะคู่สมรส คุณสามารถพ่วงเด็กสองคน 14, 16 ไปกับคุณในเคสเดียวกัน ทำให้คุณทุ่นเงิน เพราะทำหนึ่งเคสได้ใบเขียว 3 คน เด็กจะจัดอยู่ในกรุ๊บเพร็ฟเฟอเร็นซ์ 2A เช่นเดียวกับคุณ ปัจจุบันใช้เวลาคอยประมาณ 4 ปี”

เด็กไปคอยในอเมริกา

ถ้าเด็กบินไปอเมริกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวและ ไปคอยเรื่องใบเขียวอยู่ที่นั่น วีซ่าเด็กก็จะขาดและจะมีปัญหาตอนรับใบเขียวเมื่อโควต้ามาถึง ถ้าเด็กขอวีซ่านักเรียนไปเรียนเป็นไปได้ แต่คิดว่าจะขอไม่ผ่าน เพราะเด็กเรียนโรงเรียนประถมถึงมัธยมจะขอวีซ่านักเรียนยาก เพราะคุณต้องขอวีซ่าไปเรียนโรงเรียนเอกชน ซึ่งเปลืองมาก และถ้าขอวีซ่านักเรียนไม่ผ่าน เด็กอาจถูกแคนเซิลวีซ่าท่องเที่ยวได้

Reentry Permit

วิธีเลี่ยงไม่ให้พ่อแม่ลูกพรากจากกันนาน ทำได้โดย ทันทีที่ภรรยาได้ใบเขียว ให้เธอยื่นเรื่องขอ Reentry permit เพื่อเธอสามารถอยู่นอกประเทศเกิน 1 ปีและไม่เกิน 2 ปี เธอสามารถกลับมาอยู่เมืองไทยได้ พอก่อน reentry permit หมดอายุก็บินกลับไปอเมริกาใหม่ แอ็พพลาย reentry permit ครั้งที่สองและออกนอกประเทศได้อีกถงเกือบ 2 ปี รวมเป็น 4 ปี ก็พอดีลูกและคุณได้ใบเขียว

Next>>   

Sponsor
มีเวปตัวเองภายใน 1 นาทีด้วยงบ $1/เดือน

 

THB2200 US$60 / Month, 1br - Studio / Border Bangkok-Sampran


Reply to: w1corporation@gmail.com [?]
Date: 2009-02-3, 4:28AM ICT


One studio Condo 300 Sq.feet (4th floor from 5 floor building) with private bath room, corner unit located at Putthamonthon-5, Oom-Noy, the border between Bangkok & Sampran, Nakorn Prathom. Close with every thing such as Market, Banks, Big-C shopping Mall, Bike-Taxi center and Eco-Public Transit Loop. Good for student or back pack are welcome as well.
For annual rental only, US$720 one time pay. Deposit US$100 are required.
Call me at : +1.360.450.3699 (USA) OR email :
w1corporation@gmail.com

 • cats are OK - purrr
 • dogs are OK - wooof
 • it's NOT ok to contact this poster with services or other commercial interests

      ==============================================   .

Create a Website in 60 Seconds!
  No Computer Skills Needed!
  Unlimited Free Website Updates!
  Let Your Friends Post Photos!
  Website Promotion!
  Add Your Photos in seconds!
  Use any of our 350 Templates!
  Create your own Templates!
  Use any of our 500 Animated Icons!
  Password Protect Your Pages!
  Add E-Commerce & PayPal & Others!
  Add a Message Board with 1 click!
  Customized Forms!

Add Pages with a single click!
Interactive Blog!
Edit color scheme with a single click!
Build it online, nothing to download!
Great Referral Program!
Meta-Tag Creator!
Customized Weather Forecasts!
Free Website Hit Counter Included!
Use any of our 500 Backgrounds!
Add Interactive Games with 1 click!
Add Music to your site in seconds!
Add Video to your site in seconds!
Too much more to list!

Next>>   
 Immigrant to UK for Urgently.
 Visa Consulting service Charge (ค่าใช้จ่าย)
 USA -Visa Consulting Service (ศูนย์ปรึกษาวีซ่าอเมริกา)
 VISA Result Garantee (คลิ๊กที่นี่)
 ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย
News
พันธมิตรในอเมริกาหลายพัน ร่วมคอนเสิร์ตการเมืองที่โพโมน่า


พันธมิตรในอเมริกาหลายพัน ร่วมคอนเสิร์ตการเมืองที่โพโมน่า

แอลเอ (ผู้จัดการออนไลน์) : คอนเสิร์ตการเมืองที่แอลเอราบรื่น ชาวไทยทั่วสหรัฐฯ รวมตัวกันหลายพันคน พันธมิตรสหรัฐฯ หนุน “พรรคพันธมิตรฯ” เต็มที่เพื่อก้าวไปสู่การเมืองใหม่ที่เป็นรูปธรรม แกนนำลั่นพร้อมสู้ตายในสภา “การชุมนุมครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะหลายๆ คนเดินทางมาเป็นพันๆ ไมล์ เดินทางข้ามประเทศ นั่งเครื่องบิน 3-4 ชั่วโมงเพื่อเข้าร่วมงานในวันนี้ พันธมิตรสหรัฐฯ จำนวนมากไม่เพียงส่งเงินไปช่วยที่เมืองไทย แต่ยังเดินทางไกลนับเป็นวันๆ เพื่อไปนอนกลางดินกินกลางทราย ร่วมชุมนุมกับเราที่เมืองไทย ที่ทำเนียบรัฐบาล ดังนั้นพลังครั้งนี้ของพวกเราจึงเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยได้”........(คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่านต่อ)

Next>>   
 อัยการแอลเอไม่ตั้งข้อหา หนูน้อยต้นเพลิง’บัควีด’
 โลกรอบสัปดาห์
 เชื่อหมายจับ’แม้ว’ไร้ผล ไม่เข้าข่ายผู้ร้ายข้ามแดน
 มือปืนบุกเข้าไปกราดยิงในโบสถ์รัฐมิสซูรี ตาย3 เจ็บ5
 เผยไทยและกัมพูชา เป็นเมืองสวรรค์ของนักนิยมมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก


Miscellanous
องค์กรช่วยเหลือสังคม ACORN

 
ภาพโฆษณาของรัฐฟลอริด้าในอดีตเพื่อดึงดูดให้ไปท่องเที่ยวรัฐนี้ ปัจจุบันภาพเหล่านี้หาดูได้ยาก จะมองว่าคลาสสิกก็ได้ ดูอีกครั้งมันเชยๆก็ได้

ชื่อเล่นของ 50 รัฐในสหรัฐ(1)

ข้อเขียนนี้นำมาจากสถานีวิทยุเสียงอเมริกาหรือ the VOA Special English program นับเป็นเรื่องน่าสนใจที่แต่ละรัฐมีชื่อเล่น(Nickname)ของตัวเอง ชื่อเล่นอาจเรียกชื่อคน,สถานที่หรืออื่นๆก็ได้หลายท่านรวมทั้งผู้เขียนก็ไม่ได้ศึกษาค้นคว้ามาก่อน จึงขอแนะนำเสนอเพื่อให้ท่านได้รับความเข้าใจในความหมายของแต่ละรัฐ เรียงตามตัวอักษร

อีกทั้งห้วงเวลานี้หากท่านดูคอลเลจฟุตบอลหรือกีฬาอื่นๆที่อาจใช้ชื่อรัฐเข้ามาเป็นนิกเนมของตัวเองก็จะได้รับทราบที่มาที่ไปของรัฐนั้นๆ ถือเป็นความรู้รอบตัวอีกประการหนึ่ง

เริ่มจากรัฐอลาบามา(Alabama)รู้จักกันในนาม the Heart of Dixie สาเหตุเพราะอยู่ตอนกลางของกลุ่มรัฐทางใต้ (Deep South)ของสหรัฐ คำว่า Dixie ในตัวของมันเองเป็นชื่อเรียกคนอเมริกันทางใต้(the American South) น่าจะเหมือนคำว่า”ปักษ์ใต้บ้านเรา” ความเป็นมาของคำ”ดิ๊กซี่”เป็นเพราะรัฐหลุยส์เซียน่าได้พิมพ์ภาษาฝรั่งเศสออกมาคือคำว่า”สิบ”(ten)หรือ “ดีซ์”(Deece)หรือสิบในภาษาฝรั่งเศส  D-I-X  และนำมาสู่คำว่า Dixie ในที่สุด

                ทางด้านรัฐอลาสก้า(Alaska)เรียกชื่อเล่นว่า the Last Frontier ความหมายก็คืออยู่ติดกับคาบสมุทรอาร์คติกทางขั้วโลกเหนือเป็นรัฐสุดท้ายของสหรัฐ

                รัฐอริโซนา(Arizona)ชื่อว่า the Grand Canyon State เพราะเป็นรัฐที่ตั้งของแกรนด์ แคนยอนสิ่งมหศัจรรย์ของโลก รัฐอาร์คันซอส์(Arkansas )ชื่อว่า the Land of Opportunity หรือแผ่นดินแห่งโอกาสมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งผู้สูงอายุชอบที่จะไปปลดเกษียณในรัฐนี้มาก  ผู้ให้ฉายาของรัฐนี้คือสภานิติบัญญัติของรัฐ

                รัฐแคลิฟอร์เนีย(California)ในภาษาสแปนิชจะมีชื่อเรียกเกาะหนึ่งว่า”แคลิฟอร์เนีย)เป็นรัฐที่บรรจุไว้ด้วยทองคำ จากนั้นรัฐนี้ก็ค้นพบทองคำในปี 1848 เกิดยุคตื่นทองหรือ gold rush ขึ้นมาในประวัติศาสตร์อเมริกันจึงได้ชื่อเล่นว่า the Golden State

                ไปทางรัฐโคโลราโด้(Colorado)ชื่อเล่นแทนที่จะเป็น the Rocky Mountain State แต่กลับเรียกว่าthe Centennial State สาเหตุเพราะเป็นรัฐที่จัดตั้งขึ้นมาในปี 1876  หรือครบรอบ 100 ปีของการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาไม่ขึ้นต่อเมืองแม่อังกฤษต่อไป

                รัฐคอนเนคติกัต(Connecticut)เรียกชื่อเล่นว่า the Nutmeg State ที่มาจากความเผ็ดแสบ บางครั้งชาวคอนเน็คติกัตซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอาจถูกเรียกว่า”คอนเนคติกัต แยงกี้”เพราะ

เป็นคนทำธุรกิจแบบชาญฉลาด บางทีก็ขายของปลอมได้ จนถูกเรียกว่า”ตัวแสบ”ที่ไม่แตกต่างไปจากคำว่า nutmegs

รัฐเดลลาแวร์( Delaware)มีชื่อเรียกว่า  the First State เพราะเป็นรัฐแรกที่ได้รับการยอมรับในรัฐธรรมนูญของสหรัฐ  รัฐฟลอริด้า(Florida)เป็นรัฐทางใต้ที่หาดสวยทะเลใสแดดร้อนจึงได้รับการเรียกว่ารัฐตะวันฉายหรือ the Sunshine State ขณะเดียวกันรัฐจอร์จเจียที่อยู่ติดกับฟลอริด้ามีผลไม้หวานมากมายจึงได้รับการเรียกขานว่า the Peach State

                รัฐฮาวาย(Hawaii)อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเรียกว่า the Aloha State คำว่าอะโลฮาเป็นทั้งคำกล่าวต้อนรับและกล่าวอำลาในความหมายของชนพื้นเมืองฮาวาย

                 รัฐไอดาโฮ(Idaho)ได้รับเรียกขานว่า The Gem State ไม่ใช่เพราะเป็นรัฐที่มีอัญมณีมากมาย แต่ได้รับการขนานนามว่าเป็นอัญมณีทางตะวันตกแห่งเทือกเขาร้อคกี้  รัฐอิลลินอยส์ได้รับชื่อว่า The Land of Lincoln หรือชื่อของเอบราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐผู้นำการปลดปล่อยทาสในสงครามกลางเมืองสหรัฐในปี 1860

รัฐอินเดียนา(Indiana)ได้รับเรียกว่า the Hoosier State โดยไม่มีใครให้คำอธบายได้ว่าทำไมจึงเรียกชื่อนี้ บางครั้งก็บอกว่าเป็นรัฐของเกษตรกรที่ไร้การศึกษา ต่อมาสภานิติบัญญัติของรัฐให้เรียกชื่อว่า The Crossroads of America

รัฐไอโอวา(Iowa)ชื่อว่า  the Hawkeye Stateเพื่อเป็นเกียรติหัวหน้าเผ่าอินเดียนพื้นเมืองของสหรัฐที่ชื่อเหยี่ยวดำหรือ Black Hawk  เขาใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่รัฐอิลลินอยส์ที่อยู่ติดกันกับไอโอวา

 รัฐแคนซัส(Kansas)เรียกว่าThe Jayhawk State สำหรับคำว่า  Jayhawkers หมายถึงนักรบกองโรอิสระผู้ต่อต้านกลุ่มสนับสนุนให้มีทาสไว้ต่อไป นักสู้เหล่านี้จะรบต่อต้านก่อนสงครามกลางเมืองสหรัฐ

                รัฐเคนตั๊กกี้(Kentucky)ได้รับการเรียกขานว่า The Bluegrass State  คำว่า Bluegrass เป็นสีเขียวสดแต่เมื่อมองไกลออกไปอาจจะออกไปทางสีน้ำเงิน รัฐหลุยสเซียนา( Louisiana)เรียกว่า The Bayou State ใช้ลักษณะของการเคลื่อนตัวอย่างช้าๆของลำธาร ลำธารเหล่านี้นับร้อยๆสายไหลมาออกที่รัฐนี้และหลายสายก็เต็มไปด้วยจระเข้

                รัฐเมน(Maine) ทางตะวันออกเฉียงเหนืของประเทศเรียกว่า The Pine Tree State เพราะปกคลุมไปด้วยต้นไม้ที่เรียกว่า evergreen woods อย่างไรก็ตามเมื่อหันไปทางตะวันตกของประเทศที่รัฐวอชิงตัน(Washington)ก็มีไม้จำพวกevergreen ตำนวนมากจึงได้รับการเรียกขานว่าThe Evergreen State. 

                รัฐแมสซาชูเส็ทท์(Massachusetts)เรียกว่า the Bay State เป็นรัฐที่ถูกแยกย่อยด้วยออกไปมากมายรวมทั้ง Cape Cod ที่มีชื่อเสียงของรัฐด้วย

                รัฐมิชิแกนได้รับเรียกชื่อว่า the Wolverine State เป็นสัตว์เล็กที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม  เช่นเดียวกับรัฐวิสคอนซิน(Wisconsin) ได้รับเรียกว่า The Badger State ลักษณะคล้ายคลึงกับ wolverine

                รัฐมินเนโซต้า(Minnesota)ได้รับเรียกชื่อว่า The Gopher State เป็นรัฐใช้ชื่อสัตว์ที่น่ารักกว่า แต่ป้ายทะเบียนรถยนต์ของรัฐนี้กลับใช้ชื่อว่า The Land of Ten Thousand Lakes  

                รัฐนอร์ธ ดาโกต้า(North Dakota)ได้รับชื่อว่าThe Flickertail State เป็นชื่อของกระรอกตัวเล็กๆ ทางด้านรัฐเซาท์ ดาโกต้า(South Dakota)ใช้ชื่อเรียกว่า The Coyote State เป็นสัตว์ประเภทหมาป่า

                รัฐออเรกอน(Oregon)ใช้ชื่อสัตว์เหมือนกันคือ The Beaver State เจ้าตัวบีเวอร์เป็นสัตว์ลักษณะเหมือนหนูแต่ตัวใหญ่กว่าหนูมาก

==================================================.

องค์กรช่วยเหลือสังคม ACORN

เป็นข่าวใหญ่ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ขององค์กรACORN (the Association of Community Organizations for Reform Now)ทำความชั่วขึ้นมาด้วยการแนะนำให้คนหลบเลี่ยงภาษีจากสำนักงาน IRS เพื่อยื่นขอเงินกู้ซื้อบ้านนำไปทำซ่องโสเภณี

 เรื่องนี้ถูกเปิดเผยขึ้นมาเมื่อเจมส์ โอคีฟี(James O'Keefe)วัย 25 ปีเป็นคนถ่ายหนังอิสระได้แสร้งว่าตัวเป็นเป็น”แมงดา” โดยใช้เพื่อนหญิงอีกคนชื่อแฮนนา กิลส์(Hannah Giles)วัย 20 ปีแกล้งทำตัวเป็นโสเภณี  ในวิดีโอเทปทั้งสองไปพบกับเจ้าหน้าที่ของ ACORN ที่สำนักงานในวอชิงตัน พร้อมกับแจ้งถึงสตรีที่นำไปด้วยว่าเป็นเจ้าของกิจการ(ที่เสกสรรค์ขึ้นมาโดยไม่มีจริง)รวมทั้งลักษณะธุรกิจที่เธอทำอยู่

เจ้าหน้าที่กล่าวกับทั้งสองว่า”เธอจะต้องไม่ยื่นขอ(กู้เงิน)เมื่อเธอเป็นโสเภณี...เธอไม่ต้อง” จากนั้นยังพูดอีกว่า “คุณจะต้องไม่บอกใครว่าคุณทำธุรกิจอะไรอยู่” ต่อมาเจ้าหน้าที่ผู้นี้แนะนำโอคีฟีว่าสามารถซื้อบ้านได้และในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้าน หากถูกตั้งคำถามจากเจ้าหน้าที่ ก็บอกไปว่าเขาไม่เคยรับรู้เลยว่ามีธุรกิจที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นในบ้าน

“เมื่อตำรวจถามคุณ (บอกเขาไป)คุณไม่รู้ว่า(เงิน)มาจากไหน ...เราจะช่วยเหลือคุณ”เจ้าหน้าที่คนเดิมกล่าว โอคีฟีตั้งคำถามว่าเขามีส่วนร่วมในทางการเมืองบางประการจะไม่ได้รับผลกระทบหรือ หากรู้ว่าเขามีแฟนเป็นโสเภณี ก็ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้นี้ว่า ก็ให้เธอดูแลธุรกิจของเธอแบบ low key เพราะคุณมีเพื่อนบ้านและพวกเขาก็คงเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น อย่าคิดว่าคนจะไม่ยกหูโทรศัพท์โทรไปบอกฟ็อกซ์(สถานีทีวี)

 ก่อนการบันทึกวิดีโอนี้ได้ 1 วันเขาไปยังสำนักงาน ACORN ในบัลติมอร์ โดยได้รับคำแนะนำว่าทั้งสองคนจะแจ้งภาษีปลอมอย่างไรบ้าง เพราะจะมีการนำเด็กหญิง 13 คนมาจากเอล ซัลวาดอร์มาเป็นโสเภณี เจ้าหน้าที่ของ ACORN ตอบว่า”เราเข้าใจที่คุณกำลังพูดอยู่ว่าหมายถึงอะไร”

ACORN เป็นองค์กรที่ระบุไว้ว่าเป็นเครือข่ายของครอบครัวที่ทำงานร่วมกันเพื่อความยุติธรรมของสังคมและเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง แต่ก็ได้รับการต่อต้านจากกลุ่มอนุรักษ์และพรรครีพับลิกันว่าเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อจัดหาคนลงคะแนนเสียงแบบผิดกฎหมายกระทำไปทั่วประเทศ

 วิดีโอเทปนี้ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ FOX News รวมทั้งถูกนำลงในบล็อค

BigGovernment.com จึงเป็นเสมือนระเบิดลูกใหญ่ถูกโยนลงใส่องค์กร เจ้าหน้าที่สตรี 2 คนถูกไล่ออกทันทีในคืนนั้น และต่อมาที่สำนักงานในวอชิงตันดี.ซี.ก็ถูกไล่ออกอีกด้วย

นายอัลตัน เบนเน็ต ประธานฯและไมค์ เชีย ผู้อำนวยการของ ACORN รู้สึกโกรธโดยระบุว่าเป็นกลการเมืองที่ต้องการขจัดองค์กรนี้ อย่างไรก็ตามสำนักงานจะมีการประชุมภายในเพื่อวางมาตรฐานการปฏิบัติงานรวมทั้งมาตรฐานด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วย ผู้บริหารบางคนกำลังขอดูรายละเอียดจากวิดีโอเทปว่ามีอะไรที่ทำไปโดยละเมิดกฎหมายหรือมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือไม่

ผลกระทบที่เกิดขึ้นผู้อำนวยการสำนักงานประชากรสหรัฐได้ส่งหนังสือไปยังสำนักงานใหญ่ของ ACORN ระบุว่าองค์กรนี้ไม่อยู่ในข่ายที่จะช่วยงานการสำรวจประชากรปี 2010 อีกต่อไป

นายชาร์ลส์ บูสตานี ส.ส.หลุยเซียนา พรรครีพับลิกันเสนอให้มีการไต่สวนองค์กรนี้ในด้านการช่วยประชาชนเรื่องการกรอกภาษีเพราะเห็นว่าเป็นการโกงภาษีชัดเจน โดยจะนำขึ้นไต่สวนในคณะอนุกรรมาธิการ House Ways and Means Committee

อาณาจักรคนรักเพลงเก่า
โดย..เบน พงศ์ภมร
 


ระพิน ภูไท
นักร้องลูกทุ่งไทยผู้โด่งดังในอดีต

ระพิน ภูไท


ระพิน ภูไท เป็นนักร้องลูกทุ่งชายที่มีเสียงดี จับใจคนฟัง และมีผลงานเพลงฮิตมากมาย ซึ่งถูกนักร้องรุ่นหลังหยิบมาบันทึกเสียงใหม่หลายต่อหลายคน โดยเพลงดังระดับอมตะของเขาก็อย่างเช่น "คนสวยใจดำ", "คุณนายโรงแรม" และอีกมากมายหลายเพลง รวมทั้งยังมีโอกาสได้ร่วมแสดงภาพยนตร์ด้วย

 

ประวัติ

ระพิน ภูไท มีชื่อจริงว่า บุญมี เรืองรัศมี เกิดเมื่อ พ.ศ.2490 ที่ จ.สุโขทัย เป็นบุตรนายบุญมา และนางเจียน เรืองรัศมี มีพี่น้อง 8 คน เป็นคนที่ 5 เมื่อเขาโตขึ้น ครอบครัวย้ายมาอยู่ที่ พิษณุโลก โดยพ่อมีอาชีพถีบสามล้อรับจ้าง ต่อมาก็ซื้อรถสามล้อมาให้เช่า บางครั้งระพินจึงช่วยถีบสามล้อหาเงินบ้าง แต่เขาชอบที่จะร้องเพลงมากกว่า โดยชอบไปร้องเพลงเชียร์รำวงตามงานวัด ซึ่งพ่อแม่ของเขาก็ส่งเสริม โดยพาไปฝากอยู่กับวง "รวมดาวกระจาย" ของครูสำเนียง ม่วงทอง ที่มาเปิดการแสดงที่พิษณุโลก และครูก็รับเข้าร่วมวง หลังขึ้นไปทดลองร้องเพลง "กล่อมน้องนอนเปล" และ "ตำรวจครับ" ของ ชาย เมืองสิงห์ และได้รับการตอบรับจากผู้ชมอย่างดี (บางแห่งบอกว่า เขาร้องเพลง ทุกข์ร้อยแปด ของชาย เมืองสิงห์ เป็นที่ถูกใจ ผู้ชมจึงขอให้เขาร้องเพิ่มอีกเพลง) เมื่อมาร่วมวง เขาใช้ชื่อว่า "เพชร พิษณุโลก"

ระพิน ซึ่งยังไม่ประสบความสำเร็จกับการเป็นนักร้อง ออกมาจากวงรวมดาวกระจาย หลังจากมีเรื่องชกต่อยกับน้องชายของครูสำเนียง และก็ได้หอบภรรยาชาวโคราช ที่พบรักตอนอยู่ในวง มาอยู่กับพี่สาวที่นครราชสีมา โดยหาเลี้ยงชีพด้วยการถีบสามล้อ ขณะที่ภรรยาขายของ

ต่อมาเมื่อวงดนตรีบรรจบ เจริญพร มาแสดงที่โคราช เขาจึงไปสมัครเป็นนักร้องในวง แต่ถูกปฏิเสธเพราะนักร้องเต็ม แต่ระพินก็ได้ขอขึ้นร้องหน้าเวที และเพราะสุ้มเสียงที่ไพเราะทำให้บรรจบ เปลี่ยนใจรับเข้ามาร่วมวงด้วย โดยใช้ชื่อว่า "ยอดเพชร ราชสีมา" แต่อยู่ประมาณ 1 ปี ก็ลาออก

โด่งดัง

ปี 2514 ครูฉลอง ภู่สว่างนักแต่งเพลงชื่อดัง ชอบในน้ำเสียงของเขาจึงแต่งเพลงให้ร้องชุดแรก 3 เพลง คือ เพลงลาก่อนความโกหก, ปีวอกหลอกพี่, คำสั่งคุณหมอ โดยใช้ชื่อ ระพิน ภูไท เป็นครั้งแรกแต่ไม่มีทุน แต่ในที่สุด ก็ได้ประกิจ ศุภวิทยาโภคี มาเป็นนายทุน โดยทำสัญญาระบุว่า ระพินต้องอัดแผ่นเสียงให้ห้างซิมสันของเขาเพียงแห่งเดียวในระยะเวลา 3 ปี และสังกัดอยู่กับวงดนตรี "พิณศรีวิชัย" เท่านั้น ถ้าไปร้องให้คนอื่นต้องถูกปรับเพลงละ 20,000 บาท ระพินรู้สึกว่าไม่เป็นธรรม แต่จนเมื่อเพลงชุดแรกดังแล้ว เขาได้ขอขึ้นค่าตัว แต่นายห้างไม่ยอม ระพินจึงงดออกงานกับวง ทำให้นายห้างฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ระพินยอมออกจากวง และมาตั้งวงเองเมื่อปี 2515 ก่อนจะมีผลงานเพลงออกมามากมาย

ในช่วงปี 2516-2517 ที่ระพินรุ่งเรืองสูงสุดนั้น เขาเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมาก มีค่าตัวแพงที่สุด วงของเขามีงานถึงคืนละ 3 ที่ตลอดปี จนต้องทำวงขึ้น 3 วง และเปิดแสดงในพื้นที่ไม่ห่างกันมากนัก เพื่อที่ตัวหัวหน้าวงจะได้คอยวิ่งรอกได้ ระพินจึงมีเงินทองมากมาย รวมทั้งความสุขสบาย และความสุรุ่ยสุร่าย เขามีรถยนต์ถึง 4 คัน คือแลนเซีย บีเอ็มดับเบิ้ลยู ซีตรอง และโตโยต้า ถึงขั้นต้องจับไม้สั้นไม้ยาวว่าวันนั้นจะใช้คันไหน และมีภรรยาถึง 3 คน ประกอบกับความมีน้ำใจของเขา ทำให้ทรัพย์สินร่อยหรอ อย่างรวดเร็ว ทั้งๆ ที่สมัยอยู่วงรวมดาวกระจาย เขาเป็นคนที่ทำงานหนัก และประหยัดที่สุด เขาไม่เอาเปรียบใคร และไม่ค่อยยุ่งกับใคร เขาจะไม่ยอมเสียเงินค่าโรงแรมตอนที่ออกเดินสาย แต่จะอาศัยนอนบนรถของวง และต้องเผชิญกับกองทัพยุงอยู่เป็นนิจ

ตกต่ำ

ในระยะหลัง เมื่อความนิยมตกต่ำ ระพิน ภูไท เริ่มประสบปัญหาชีวิตมากมายจนกลายเป็นคนดื่มเหล้าจัด จนต้องเลิกวงประมาณปี 2520 เพราะเมาจนร้องเพลงไม่ได้ ภรรยาก็แบ่งสมบัติ และเลิกราแยกย้ายกันไป จนเหลือแต่ภรรยาคนสุดท้าย ระพินเริ่มกลับมายากจนอย่างมากอีกครั้ง

ต่อมาในปี 2523 ถนอม จันทร์เกตุ เพื่อนสนิทของระพิน พาไปพบชลธี ธารทอง นักแต่งเพลงชื่อดังขอให้แต่งเพลงให้ โดยทั้งคู่เคยเป็นเพื่อนรักกันสมัยอยู่วง "รวมดาวกระจาย" และระพิน เคยพยายามชวนครูชลธีมาร่วมเป็นนักร้องในวงของเขาสมัยรุ่งเรืองด้วย โดยเสนอค่าตัวในระดับสูงมากเมืองเทียบกับสมัยนี้ แต่ชลธีซึ่งไปร่วมร้องเพลงเป็นบางครั้งบางคราว ตัดสินใจเลิกไปช่วยร้องในที่สุด เพราะเกรงใจระพินที่ให้เงินมาก

ชลธีแต่งเพลงให้ระพินได้แก่ เพลงไอ้หนุ่ม ต.ช.ด., ซ้งข้างผัวเขา, น้ำตาไอ้พิน, ไอ้หนุ่มบ้านนาล, ลำดวนใจดำ ระพินที่ถูกถนอมขอให้เลิกกินเหล้า และหันมาซ้อมร้องเพลงอีกครั้ง แต่ก็เป็นไปอย่างทุลักทุเล เพราะเสียงไม่มี ต้องอัดกันหลายครั้งในแต่ละเพลง และผลงานที่ได้มา ก็ไม่ดีเช่นสมัยก่อน ทั้งๆ ที่สมัยก่อน วันหนึ่งๆ เขาสามารถอัดได้หลายเพลง หลังอัดเสียงเพลงชุดสุดท้ายเสร็จ ถนอมได้ให้เงินระพินไปก้อนหนึ่ง ซึ่งเขาก็ได้เอาเงินไปกินเหล้า ด้วยความที่อดมานาน และกินเหล้าเข้าไปมาก เขาจึงล้มป่วย จนต้องเข้าโรงพยาบาล ในสภาพที่ครอบครัวไม่มีเงินเหลือเลย

ลาลับ

ระพิน ภูไท ซึ่งเป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่ก่อนแล้ว เสียชีวิตด้วยวัย 35 ปี ด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตก ที่โรงพยาบาลมหาชัย เวลา 04.00 น. วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2524 ในสภาพที่ครอบครัวยากจนมาก ไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อโลงศพ ต้องเรี่ยไรจากคนในวงการ

ผลงานเพลงดัง

 • คนสวยใจดำ
 • อีแม๊ะ
 • ลาก่อนความโกหก
 • ชายคลอง
 • จ้างก็ไม่รัก
 • คุณนายโรงแรม
 • เอาคำว่ารักของคุณคืนไป
 • โธ่คนอย่างเรา
 • หนุ่มสลัม
 • ปีวอกหลอกพี่
 • เดือนสามช้ำรัก
 • คำสั่งคุณหมอ
 • คนจนเป็นไง
 • จ้างก็ไม่รัก
 • ชายคลอง
 • ไม่ยิ้มจะเอาเท่าไหร่
 • ยังไม่พอ
 • สระบุรีร้องไห้
 • เจ้าพิน
 • เหมือนลูกโบว์ลิ่ง
 • คิดถึงพี่หน่อย
 • คิดถึงแหม่ม
 • น้ำตาเจ้าพิน
 • ซังข้าวเฝ้านา
 • หนุ่มบ้านนอก
 • หลอกให้พี่พอ
 • ระพินเลือกคู่
 • ยิ่งกว่าช้ำ
 • ทุยเพื่อนแก้ว

ผลงานการแสดง

 • ลานสาวกอด 2515

นำแสดงโดย: ครรชิต ขวัญประชา และ เพชรา เชาวราษฎร์ (ได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ 2 เพลงคือ "ลานสาวกอด" และ "ใต้ฟ้าเชียงฮาย")

 • อสูรกาย (2515)

นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สังข์ทอง สีใส

 • สองฝั่งโขง (2514)

นำแสดงโดย: ครรชิต ขวัญประชา, ดวงใจ หทัยกาญจน์,นงคราญ ผาสุข, ทักษิณ แจ่มผล


จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

 

       ==============================================
Next>>   
 อพยพชาวซานดิเอโก้ครั้งใหญ่
 14 ตุลารำลึก
 ชมเรือนหอ 40 ล้าน ‘บอล’รับขวัญ ‘นาตาลี’
 เที่ยวบินมรณะ ตายกว่า88 !!
 ลือสะพัด "ทนายนพดล" สละโสด "อ้อเล็ก"?

finder
Need a Website? Get one NOW just only $1/month plud Free Web Board. It will be online in 60 seconds!
MG
MG
MG

Visitors: 161610Tell your friend   Make us your Homepage
  Home  | Today News | Web-Board | Sponsor | News | Menu Links | Miscellanousthaibusinesscenter.net
Copyright (C) 2000-2006 All Rights Reserved